Hộp đèn chữ

Hộp đèn chữ

280.000₫Giá

Kích thước: size A5, A4

Ánh sáng trắng
Gồm: 1 bộ chữ màu, 1 bộ chữ đen.

Có thể sử dụng pin và điện.