Set Khung Scrapbook Birthday 01

Set Khung Scrapbook Birthday 01

250.000₫Giá

Set gồm có:
- 1 khung kính viền trắng 25cm x 25cm 

- 1 tờ giấy nền 
- 1 set sticker không keo
- Băng keo xốp 2 mặt