Sticker -  chủ đề Frame

Sticker - chủ đề Frame

120.000₫Giá

- Sticker Die Cut được  cắt sẵn, dùng làm trang  trí  sổ tay hoặc sổ planner 

- 1 set  có từ 40 - 60 sticker  tuỳ loại 

- Sticker có thể bóc  dán trực tiếp