Sticker dày - chủ đề Moment

Sticker dày - chủ đề Moment

170.000₫Giá

- Sticker dày nổi, dùng để trang trí scrapbook, làm thiệp 

- 1 set  có từ 3 -4 tờ gồm nhiều sticker 

- Sticker có thể bóc  dán trực tiếp